Kom godt i gang

kom godt i gang med din brændeovn

Top down optænding

Vend bålet på hovedet og opnå bedre forbrænding i din brændeovn. Det giver færre røggener, mindre partikeludledning og et mindre brændeforbrug.

Omkring halvdelen af de partikler der udledes fra en brændeovn dannes i løbet af de første 20 minutter efter optænding.  Det viser resultatet af en schweizisk undersøgelse.

Optændingen i brændeovnen er derfor en vigtig fyrbøder-disciplin, hvis brændefyringen skal give partikelfri og effektiv varme – for røg fra et bål er også tabt energi.

En metode til at opnå bedre forbrænding er såkaldt omvendt optænding, eller på nydansk top-down-optænding. Med omvendt optænding vendes bålet i brændeovnen så at sige på hovedet.

Tænd op for oven

Metoden går i al sin enkelhed ud på, at man tænder op for oven i brændkammeret, i stedet for at tænde for neden i ovnen.

Efter den traditionelle optændingsmetode bygges bålet op af fint optændingsbrænde nederst med nogle større brændestykker oven på.  Med optændingsbriketter eller aviser antændes optændingsbrændet, hvorefter ilden breder sig opad og antænder de større brændestykker.

Med omvendt optænding er opstillingen omvendt. Her lægges de store brændestykker i bunden og optændingsbrændet for oven. Når optændingsbrændet antændes breder ilden sig nedad til de større brændestykker. Det er lige som et stearinlys der tændes i toppen og langsomt brænder ned.

Den vigtigste fordel ved omvendt optænding er, at røgudviklingen, og dermed partikeludledningen, reduceres kraftigt. Ifølge den omtalte schweiziske undersøgelse, reduceres partikeludledningen med op til 80 %.

Traditionel optænding giver ofte røg

Når man tænder op i bunden kan opstå områder med lavt indhold af ilt og ufuldstændig forbrænding, fordi temperaturen endnu ikke er høj nok

Det skyldes at varmen fra de første flammer er tilstrækkelig til danne tjæregasser fra træet, men ikke varm nok til at afbrænde gasserne. Tjæregassen vil derfor, helt eller delvist, passere uforbrændt op igennem skorstenen og forurene omgivelserne med partikler (også kaldet PAH’er). Forureningen vil fortsætte indtil forbrændingstemperaturen når op på 680 °C, hvor gasserne afbrændes.

Fænomenet er en kendt sag, for når man tænder op i en kold ovn, vil det altid ryge lidt.

Med omvendt optænding afbrændes gasserne derimod løbende, i takt med at ilden breder sig nedad og får fat i de store brændestykker. Effekten er ifølge den schweiziske undersøgelse, en partikelreduktion på mellem 50 – 80 %, i forhold til den traditionelle optænding fra bunden.

En anden fordel er, at man får en koncentreret varme, lige under røgvenderpladerne med en lille røgmængde og et lille luftforbrug, idet det kun er optændingsbrænde der brænder. Når forbrændingen intensiveres, så stiger trækket i skorstenen og der kommer mere luft til forbrændingen, som kun relativt langsomt breder sig nedad i de store brændestykker.

Mindre brændeforbrug

Når der optændes i bunden af ovnen vil hele brændemængden blive antændt, udvikle høj varme og relativt hurtigt brænde ned. Hvis man vil holde gang i ovnen er det derfor nødvendigt at påfylde brænde efter forholdsvis kort tid.

Med optænding fra toppen er påfyldning af brænde først nødvendig senere i processen, fordi forbrændingen med afmålt hastighed bevæger sig ned igennem brændemængden. Den samme mængde brænde holder derfor i længere tid.

Omvendt optænding fører derfor til et mindre brændeforbrug. Det reducerer varme omkostningerne og man sparer tid, da der skal ikke slæbes så meget brænde ind i stuen.

Nem og bekvem

Metoden nem og bekvem, fordi forbrændingen i højere grad kan passe sig selv. Man tænder bålet, åbner spjældene (og holder dem åbne) og så behøver man ikke foretage sig mere før bålet er brændt ned til et glødelag efter et par timer. Ilden æder sig langsomt ned igennem brændet, uden man behøver at lægge nyt brænde på hele tiden.